Dr David Duke broni kultury europejskiej

Dr David Duke pojawia się najpierw jako gość popularnego programu Foxwire z Ritą Cosby, podczas którego popularyzuje fakt, że ówczesny szef Bezpieczeństwa Narodowego Michael Chertoff, rozkazał uwolnić kilkunastu agentów Mossadu podejrzewanych o posiadanie przedwczesnej wiedzy o atakach 11 września.

Następnie odbywa podróż do Kataru, gdzie wywiad z nim na ten sam temat przeprowadza Al-Jazeera. Przy okazji Newsweek ujawnia, że Departament Stanu groził telewizji utrudnieniami w operowaniu na terenie USA, jeśli waży się gościć Duke’a w swoim programie! Po powrocie do kraju, Duke dowiaduje się, że wytoczono mu kolejny proces z kategorii podatkowych. Oskarżycielem tym razem był… ówczesny szef Bezpieczeństwa Narodowego, Michael Chertoff.

W latach 1991-1998, podczas jego największej aktywności politycznej (reprezentant Stanu Luizjana, przewodniczący Partii Republikańskiej) władze federalne wytaczały przeciw niemu łącznie 8 procesów o oszustwa podatkowe…

Nie udowodniono mu nic, ale koszta procesowe, jak sam przyznaje, sprowadziły go wówczas na skraj bankructwa.

2009r. – Dr David Duke zostaje zaproszony do Czech, na wygłoszenie wykładu na Uniwersytecie Karola w Pradze. Miał mówić o ideologicznym ekstremizmie na przykładzie syjonizmu. Jednocześnie chciał promować czeskie wydanie swojej autobiografii. Przed swoim planowanym wystąpieniem przebywał do jednej z praskich restauracji, gdzie z grupą czeskich patriotów stołował się – do momentu, aż sielankowy nastrój zakłóciło przybycie ok. 16 antyterrorystów. Oczywiście żaden z nich nie znał języka angielskiego.

Fakt jego aresztowania w Pradze z radością zrelacjonowały także polskojęzyczne media, w tym nasza dobrze znana i kochana „Gazeta Szalom” (tutaj1).

Ostatecznie dr David Duke oczywiście został oczyszczony ze wszystkich zarzutów; ale stało się tak dzięki temu, że został w Czechach i nie wziął nóg za pas. Nie sposób też nie wspomnieć o dobrych adwokatach.

Jego myśl przewodnia to: cyt.: „Myślę, że już zdążyliście mnie poznać; nie mogę po prostu zaprzestać wspierania naszych braci i sióstr w ich dążeniu i walce o dziedzictwo w naszych pradawnych, europejskich ojczyznach, tak samo jak nie zawieszę broni w Ameryce. Mamy do czynienia z globalnym wysiłkiem zmierzającym ku zniszczeniu naszego rodzaju i zwycięstwo z nim wymaga globalnego wysiłku z naszej strony.

My w Ameryce i Kanadzie, Australii, w całej Europie, a nawet w całej Rosji, musimy rozbudzać się i pomagać sobie nawzajem”.

Dr David Duke

0